Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Javelin BV, De Zaale 11, 5612 AJ Eindhoven.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Javelin in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat, gebruikt uw persoonsgegevens voor haar relatiebeheer.

Javelin respecteert uw privacy en garandeert u dat er met uw persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking stelt, uiterst zorgvuldig wordt omgegaan.
Uitgangspunt hiervoor is de privacywetgeving. Wij zullen de gegevens die u ons beschikbaar stelt uitsluitend gebruiken voor het tot uitvoer brengen van uw orders en voor het verlenen van service. De informatie zal zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt. In aanvulling op deze Privacy Policy verstekken wij aan klanten een NDA (Non Disclosure Agreement) omdat wij ons realiseren hoe bedrijfskritisch uw informatie is.

Gegevensbeveiliging

Javelin maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Javelin is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Javelin vallen.

Inzage

U mag Javelin vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Javelin verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformlier.