Javelin past met regelmaat de IT-oplossingen van GFI toe bij het aanbieden van haar ICT-dienstverlening. Het is om die reden een belangrijk ICT partner voor ons en de samenwerking is om die reden hecht.