Javelin ICT Eindhoven helpt middels ICT dienstverlening haar klanten in (veranderings)processen door een brug te slaan tussen de business van de klant en de inzet van ICT.

Nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie

Wij helpen u om uw organisatie met de beschikbare middelen efficiënter te laten werken en te groeien. Dit kunnen wij doen door kennis van de markt én de business van onze klanten. Onze betrokken en professionele medewerkers hebben jarenlange ervaring. Zo is Javelin in staat uw positie te versterken.

Om dit doel te bereiken maken wij gebruik van geavanceerde technologieën die direct doorwerken in de bedrijfsresultaten van de klant. Javelin heeft dit verwoord in haar missie statement.

Missie

“Het actief ondersteunen van organisaties bij het realiseren hun doelen door het bieden van innovatieve informatie-technologische en procesgerichte oplossingen.”

Visie

“Javelin streeft ernaar haar klanten mogelijkheden en inzichten te bieden die hen in staat stellen hun doelen te verwezenlijken. Daarbij speelt Javelin actief in op nieuwe technologische ontwikkelingen.”

De klant centraal

De missie van Javelin is gebaseerd op het principe dat wanneer wij ervoor zorgen dat onze klanten succesvol zijn, Javelin en haar medewerkers ook succesvol zullen zijn. Daarom streeft Javelin steeds naar langdurige en intensieve relaties met klanten, of het nu gaat om netwerkbeheer, systeembeheer of algeheel ICT-beheer. Door onze kennis van en inzicht in uw bedrijf voortdurend verder uit te bouwen, kunnen we vernieuwende en praktische oplossingen aandragen die volledig voldoen aan veranderende behoeften.