Alhoewel een aantal grote organisaties (een deel van) hun virtuele werkmogelijkheden hebben ingetrokken, lijkt de vraag naar toegang tot een mobiele werkplek alleen maar toegenomen. Met name werknemers met thuiswonende kinderen blijken flexibel werken en de daartoe benodigde mobiele werkplek te waarderen. Dit komt naar voren uit onderzoek dat werd uitgevoerd door Multiscope, in opdracht van softwareleverancier Citrix. Bij Javelin ICT merken we dat er binnen het MKB ook steeds meer vraag is naar de online werkplek en werken in de cloud.

Binnen het onderzoek zijn een aantal opvallende verschillen zichtbaar. Zo wordt duidelijk dat de leeftijdscategorie 35-44 jaar met 45% het meest waarde hecht aan de mogelijkheid om buiten kantoor te werken, ten opzichte van een gemiddelde van 36% van alle leeftijdscategorieën. Ook valt het op dat meer mannen (50%) dan vrouwen (33%) mobiel werken prettig vinden.

Werken in de Cloud biedt mogelijkheden

Vaak blijft het bieden van de mogelijkheid tot wel of niet thuiswerken er een die bij werkgevers ligt en vaak afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden. Duidelijk is in ieder geval wel dat er anno 2013 genoeg technologieën zijn die het werken in de cloud ondersteunen.

Vind u het interessant om te oriënteren op de mogelijkheden die nieuwe technologie kan bieden voor uw medewerkers? Schroom niet om contact op te nemen met een van onze ICT experts!