Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 zijn zeven zogenaamde Steve Jobsscholen (ook wel iPadscholen) van start gegaan. Op deze basisscholen heeft iedere leerling zowel thuis als op school de beschikking over een iPad met daarop apps die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van de leerling. Inmiddels groeit het concept gestaag. De schatting is dat in het schooljaar 2014-2015, meer dan 20 basisscholen in Nederland gebruik zullen gaan maken van deze leermethode. Wij zetten de voor- en nadelen van deze leermethode op een rijtje.

Twee voordelen van gebruik iPads in het onderwijs

Op de Steve Jobsscholen hebben alle kinderen de beschikking over een iPad (ook de allerjongsten) en gemiddeld genomen is de iPad volgens initiatiefnemer Maurice de Hond bij ongeveer de helft van de leermomenten betrokken. Volgens hem is een belangrijk voordeel van het gebruik van de iPad, dat het de kinderen enthousiasmeert. Doordat de iPad apps kinderen op een aantrekkelijke manier van directe feedback kunnen voorzien, zijn de kinderen volgens De Hond daardoor langer en met meer concentratie met een leeractiviteit bezig dan wanneer deze op papier uitgevoerd zou worden.

Een tweede voordeel van de leermethode op Steve Jobsscholen is volgens Maurice de Hond dat deze methode de zelfstandige ontwikkeling van het kind faciliteert. Voor ieder kind wordt in samenspraak met de ouders een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. Hierin gaat het over de sterke punten van het kind en worden er ontwikkelingsdoelen opgesteld. Doordat de kinderen vervolgens zelf aan de slag kunnen met de iPad (zowel thuis als op school), kunnen zij zich op hun eigen tempo, zonder belemmeringen ontwikkelen.

Critici over Steve Jobs Scholen

Er zijn echter ook een aantal critici met betrekking tot de Steve Jobsscholen. Zo zijn er bij de onderwijsinspectie zes klachten binnengekomen over de Perpetuum in Breda. Deze basisschool was tot eind januari van dit jaar een officiële Steve Jobsschool, maar heeft zich inmiddels uit het samenwerkingsverband teruggetrokken. Volgens de klachten zou er op de school chaos heersen. Kinderen zouden aan hun lot worden overgelaten en van verantwoord onderwijs zou geen sprake zijn. Volgens columnist Jan Derksen geloven ouders daarnaast teveel in de zelfmaakbaarheid van hun kinderen. Zo is volgens hem het studiehuis ten onder gegaan omdat er van leerlingen teveel verwacht werd op het gebied van concentratie, zelfstandigheid en structuur. Hij denkt dat de Steve Jobsscholen een zelfde lot beschoren zal zijn.

Betrouwbare ICT infrastructuur in het onderwijs

Bij Javelin ICT vinden wij dat een goede ICT infrastructuur binnen het onderwijs van groot belang is. Door de inzet van PC’s, tablets en digiborden is het onderwijs de laatste jaren actueler en interactiever geworden. Dit juichen wij van harte toe. Wij denken daarom graag mee met partijen in het onderwijs als het gaat om het aanleggen en onderhouden van een betrouwbare ICT infrastructuur. Door onze actuele kennis en ervaring op het gebied van Netwerk- en systeembeheer zijn wij al een betrouwbare ICT partner gebleken voor een verscheidenheid aan klanten.

Meer interessant ICT-nieuws lezen? Volg ons op Facebook!