De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en eerstelijnzorgorganisatie InEen zetten zich in voor de digitalisering van de huisartsenzorg. Ze hebben een roadmap opgesteld waarin staat hoe een digitale infrastructuur zorggroepen kan ondersteunen. Met het plan wordt er voornamelijk ingezet op samenwerking, kwaliteitseisen, vernieuwing en keuzevrijheid. Verwacht wordt dat het digitale proces de huisartsenzorg geleidelijk naar een hoger niveau tilt en het een verschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn zal maken.

In het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022 werd digitalisering voor het eerst als paragraaf opgenomen. Dit vanwege het belang wat erachter schuilt. Door de verandering binnen de zorg, kan de digitalisering immers niet achterblijven. Met de roadmap slaan de organisaties de handen ineen om de digitale infrastructuur binnen de zorg te ondersteunen.

Roadmap digitalisering

Er zijn diverse projecten en programma’s in de roadmap opgenomen, waarmee de drie verenigingen de digitalisering binnen de zorg gaan bevorderen. Een van deze programma’s is OPEN. Hierbij worden medische gegevens van patiënten digitaal voor hen geopend. Een ander project wat in het plan is opgenomen is XIS. Hierbij worden toetsbare eisen voor systemen die huisartsen dagelijks bij hun werk gebruiken geformuleerd.

Het Nederlandse Huisartsengenootschap gaat een belangrijke rol spelen bij de inrichting van de verschillende projecten. In samenwerking met Nictiz worden standaarden ontwikkeld voor ict- en huisartsenzorg. Hierbij zal Nictiz gaan over de ict-standaarden en het NHG over het huisartsinformatiesysteem.

Invloed digitalisering groeit

Naar verwachting zal de digitalisering op korte termijn niet de kernwaarden en -taken van de huisartsenzorg veranderen. Wel stellen de verenigingen dat de digitalisering hier steeds meer invloed op zal uitoefenen. Van belang is dan ook dat hier adequaat op ingespeeld wordt, zodat de uitvoering op de patiëntenzorg optimaal wordt gefaciliteerd. De digitalisering zal in de toekomst waarschijnlijk zorgen voor een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn en de groei van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden bevorderen. Ook wordt verwacht dat de veiligheid van patiënten, op het gebied van medicatiegebruik, kunstmatige intelligentie, big data en beslisondersteuning door de digitale processen verandert.

Meer over digitalisering in de zorg

Javelin ICT: uw digitaliseringspartner

Hoe is het gesteld met de digitalisering van uw onderneming? Javelin ICT zoekt het graag voor u uit en kan ervoor zorgen dat uw corebusiness optimaal gaat profiteren van moderne ICT-oplossingen. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem dan vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking.