De afgelopen twee jaar hebben zorgmedewerkers nauwelijks verbeteringen gezien in de ICT-voorzieningen waar zij mee werken. Slechts de helft van de zorginstellingen gaat namelijk mee met de nieuwe ontwikkelingen in de zorgsector, zo blijkt uit een onderzoek onder 523 zorgmedewerkers.

Problemen met ICT

ICT speelt ook bij zorginstellingen een steeds grotere rol en levert vaak een belangrijke bijdrage aan kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing. Maar toch heeft de helft van de zorginstellingen verouderde ICT-voorzieningen. Hoge investeringen en misvattingen staan vernieuwing vaak in de weg. Er zijn namelijk grote investeringen in ICT nodig, voordat het daadwerkelijk wat oplevert. Daarnaast staan de (ICT-)investeringen binnen zorginstellingen al jaren onder druk. Hoewel zorgmedewerkers de noodzaak zien voor investeringen in ICT, vindt ruim driekwart van de respondenten dat deze niet ten koste mogen gaan van de zorgbudgetten van cliënten.

Betrokkenheid van de medewerkers

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 65% van de zorgmedewerkers ervan overtuigd is dat ICT-kennis steeds belangrijker gaat worden in de zorg. Toch liggen er voor de zorgmedewerkers verschillende uitdagingen op de loer. Soms ontbreekt het hen bijvoorbeeld al aan basiskennis van ICT. Relatief simpele handelingen, zoals het opslaan van bestanden of het versturen van bijlages in een email, worden dan al niet begrepen. Daarnaast vindt ruim driekwart van de medewerkers dat de technologie sneller gaat dan dat hun kennis reikt en dat zij de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Om medewerkers hierin mee te krijgen, is het daarom van belang om ze hierbij volledig te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze de technologie volledig onder de knie krijgen.

Drempels voor het overstappen

Het is cruciaal dat zorginstellingen meegaan met de ontwikkelingen binnen de ICT. Echter ervaren veel zorginstellingen drempels om over te gaan naar een beter functionerende ICT. Zo worden volgens zorgmedewerkers te veel beslissingen van bovenaf genomen, waardoor ICT-applicaties niet aansluiten op de wensen en behoeftes van de zorgmedewerkers. Daarnaast is het chaotische applicatielandschap ook een drempel om over te stappen naar een goed functionerende ICT. Zonder dat er echt behoefte aan is, blijven er vaak nieuwe systemen geïntroduceerd worden. Hierdoor wordt het applicatielandschap vervolgens erg onoverzichtelijk. Ook dit is vaak een gevolg van het feit dat er niet goed naar de medewerkers op de vloer wordt geluisterd.

Profiteer van moderne ICT-oplossingen met Javelin ICT

Javelin ICT kan uw organisatie helpen met de juiste ICT-oplossingen. Als ICT-partner kunnen wij uw netwerk- en systeembeheer bijvoorbeeld volledig uit handen nemen en bieden wij ondersteuning bij de digitale transformatie van uw (zorg)instelling. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of via 040-850 3000.