Javelin ICT Eindhoven begeeft zich als ICT partner dicht bij de markt en informeert klanten en andersoortig geïnteresseerden graag over ICT nieuws. Of het nu gaat om ontwikkelingen rondom ICT beheer, ICT infrastructuur of systeembeheer, wij informeren graag.

Om ervoor te zorgen dat Nederland dé digitale koploper binnen Europa wordt, heeft het kabinet een digitaliseringsstrategie opgesteld die Nederland moet helpen om snel en adequaat in te spelen op het hoge tempo van digitalisering. Deze strategie bestaat uit 24 ambities zoals bijvoorbeeld …

Lees meer »

Vanaf 2019 gaat het ICT-onderwijs op mbo’s drastisch veranderen. De onderwijsinstellingen gaan het advies van het bedrijfsleven opvolgen en meer nadruk leggen op cybersecurity. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat dit hard nodig is. Uit antwoorden van 1.000 ondervraagde mbo-studenten …

Lees meer »

Het is droevig gesteld met de ICT-beveiliging van ministeries en overheidsinstellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer. Alleen bij het ministerie van Algemene Zaken en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden geen …

Lees meer »

Brancheorganisatie Nederland ICT pleit ervoor om de Nederlandse beroepsbevolking op grote schaal bij te gaan scholen op het gebied van ICT. Dit is hard nodig, aangezien de ICT-sector de grootste krapte op de arbeidsmarkt kent van alle sectoren. Deze krapte op de arbeidsmarkt wordt …

Lees meer »

In een onderzoek van het Franse Euler Hermes naar het digitale klimaat in 116 landen, is Nederland op de derde plek geëindigd achter de Verenigde Staten en Duitsland. Euler Hermes heeft voor het onderzoek een aantal zaken gemeten die een indicatie zijn voor de mate waarin digitale …

Lees meer »