Het is droevig gesteld met de ICT-beveiliging van ministeries en overheidsinstellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer. Alleen bij het ministerie van Algemene Zaken en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden geen kwetsbaarheden aangetroffen. Rijksdiensten kampen met een tekort aan IT-specialisten en expertise, waardoor kwetsbaarheden op het gebied van ICT-beveiliging kunnen ontstaan, aldus de Algemene Rekenkamer.

Ernstige kwetsbaarheden Rijksdienst Caribisch Nederland

Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), een dienst die de ministeries op Bonaire, Sint Eustatius en Saba ondersteunt, werden “ernstige gebreken” aangetroffen op het gebied van ICT-beveiliging. Door deze gebreken was het mogelijk om in te breken op de systemen van de betreffende overheidsdienst en informatie te ontvreemden of aan te passen. Bijzonder gevaarlijk, aangezien het netwerk van de RCN tevens verbonden is met kritische ICT-infrastructuur van andere overheidsdiensten. Na melding door de Algemene Rekenkamer werden de kwetsbaarheden binnen een maand verholpen.

“Tekort aan specialisten en expertise”

De Algemene Rekenkamer concludeert dat verschillende ministeries kampen met een tekort aan ICT-specialisten en/of een tekort aan expertise op het gebied van cybersecurity. Een van de redenen hiervoor is onder andere dat de arbeidsvoorwaarden niet concurrerend genoeg zijn om cybersecurity experts aan te kunnen trekken. De voorzitter van de Algemene Rekenkamer stelt bovendien voor om de minister van Binnenlandse Zaken in te laten grijpen op het moment dat een ministerie steken laat vallen op het gebied van informatiebeveiliging, zodat cybersecurity op ieder ministerie prioriteit krijgt.

Meer over cybersecurity en overheid:

Geef cybersecurity prioriteit binnen uw organisatie

De laatste jaren is cybercrime enorm toegenomen en het lijkt er voorlopig niet op dat deze opmars gestuit gaat worden. Het is daarom belangrijk at uw organisatie hiertegen gewapend is. Voor veel organisatie is het niet haalbaar om zelf de benodigde kennis en expertise in huis te halen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om van onze kennis en expertise op het gebied van ICT-beveiliging te profiteren. Met Javelin ICT als uw ICT-partner maakt u van uw ICT-infrastructuur onze corebusiness.