Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad, is van mening dat het Nederlandse onderwijs een eenduidige visie op ICT nodig heeft. Daarom heeft zij een advies opgesteld, genaamd ‘Doordacht digitaal – Onderwijs in het digitale tijdperk’ en dit advies aangeboden aan de minister en staatssecretaris van onderwijs. Volgens de Onderwijsraad ontkomt het onderwijs niet aan digitalisering, maar is het geen goede ontwikkeling dat onderwijsinstellingen hun ICT-zaken voornamelijk individueel regelen. Daarom moet er gewerkt worden aan een overkoepelende visie op ICT.

ICT geen corebusiness van onderwijsinstellingen

Want, zo stelt de Onderwijsraad, onderwijsinstellingen behoren zich bezig te houden met het geven van kwalitatief onderwijs en niet met de technische randvoorwaarden. Doordat onderwijsinstellingen op dit moment zelf verantwoordelijk zijn voor hun ICT-diensten, komen zij soms voor problemen te staan die zij vooraf niet hadden voorzien. Zo kan internetbeveiliging bijvoorbeeld al gauw complex worden en is het volgens de Onderwijsraad niet reëel om dit soort verantwoordelijkheden bij individuele onderwijsinstellingen neer te leggen.

Samenwerken aan ICT

De Onderwijsraad stelt daarom in haar advies voor dat Nederlandse onderwijsinstellingen hun krachten bundelen. In plaats van het kleine groepje voortrekkers dat nu aan de slag gaat met innovatieve ICT-diensten, zouden er pilots gehouden moeten worden namens alle Nederlandse onderwijsinstellingen. Op deze manier kan achterhaald worden welke systemen werken en welke niet. Door docenten bij te scholen op het gebied van ICT, kunnen zij leren hoe zij ICT-oplossingen kunnen evalueren. Daarnaast zou Nederland zelf wetenschappelijk onderzoek uit moeten voeren naar de effectiviteit van digitale leermiddelen. Alleen dan kan objectief bepaald worden wat werkt en wat niet.

Meer over onderwijs ICT:

Javelin ICT en het onderwijs

Als ICT-partner voor diverse instellingen in de non-profit sector werken wij ook regelmatig samen met onderwijsinstellingen. Zo verzorgen wij diverse zaken op het gebied van ICT-infrastructuur zoals managed WiFi, VoIP-telefonie en verbindingen voor scholen. Onze ICT-experts verzorgen in dat geval vaak het gehele traject van advies tot realisatie en onderhoud. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.