Technologie ontwikkelt zich enorm snel. Dit is de reden waarom de wet- en regelgeving omtrent computercriminaliteit vandaag de dag nog vaak wordt gewijzigd. Zo is sinds 1 maart 2019 de Wet computercriminaliteit III in werking getreden. Hierin staat dat politie en justitie vanaf heden heimelijk en op afstand onderzoek mogen doen in computers van anderen. Tevens krijgen zij vanaf nu ruimte gegevens te kopiëren en ontoegankelijk te maken.

Middels de nieuwe wet, die al op 21 december 2016 werd aangenomen, kan criminaliteit in de digitale wereld beter worden bestreden. Opsporingsambtenaren mogen vanaf heden onderzoek doen in computers van anderen, mits hiervoor toestemming is gegeven door de rechter-commissaris. Dit zal gunstig zijn voor verschillende aspecten:

Aftappen van informatie

Voor politie en justitie brengt de nieuwe wet veel voordelen met zich mee. Zij kunnen nu op afstand computers binnendringen om informatie te verkrijgen over ernstige delicten, zoals drugshandel. Daarnaast biedt de nieuwe wet biedt onder andere meer bescherming voor minderjarigen. Zo kan de politie nu makkelijker lokpubers (volwassen agenten die zich voordoen als een minderjarige) inzetten om zogeheten groomers (volwassenen die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden) op te sporen en te vervolgen. Voorheen werden lokpubers ook al ingezet. Echter had de hierbij ingezamelde informatie geen waarde, omdat er feitelijk geen sprake was van een strafbaar feit, aangezien het geen echte minderjarigen betrof.

Voorkomen malafide verkoop

Ook het aantal malafide verkopers op het internet stijgt. Zij verkopen goederen en/of diensten, zonder deze daadwerkelijk te leveren. Verwacht wordt dat dit met de komst van de nieuwe wet een halt toegeroepen wordt. Vanaf heden worden frauduleuze internetverkopers namelijk ook gerechtelijk vervolgd.

Vervolging van cybercriminelen

Uiteraard is het van groot belang om te voorkomen dat uw onderneming slachtoffer wordt van cybercriminelen. Toch worden bedrijven nog dagelijks getroffen door een cyberaanval. Een positieve ontwikkeling is wel dat cybercriminelen met de komst van de nieuwe wet nu vervolgd kunnen worden voor het kopen, bezitten of verkopen van gegevens. Dit geldt ook wanneer er geen direct bewijs is dat de persoon die in het bezit is van de gegevens, deze daadwerkelijk zelf heeft overgenomen. In dat geval zal hij verantwoordelijk worden gesteld voor heling van computergegevens.

Beveiligde systemen bij Javelin ICT

Om te voorkomen dat uw bedrijf slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, dient uw netwerk goed beveiligd te zijn. Met Javelin ICT als ICT partner bent u verzekert van een goed beveiligd netwerk. Onze professionals geven u graag advies over de specifieke beveiligingsmaatregelen voor uw onderneming. Meer informatie? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op.