Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen lopen voorop als het gaat om het gebruik van innovatieve ICT-oplossingen. Waar individuele ziekenhuizen in de Verenigde Staten en Aziatische landen geregeld in het nieuws komen met innovaties die gesponsord worden door grote bedrijven als Apple, Google en Microsoft, ligt de digitaliseringsgraad bij Nederlandse zorginstellingen gemiddeld gezien hoger. Waar de verschillen tussen zorginstellingen onderling in het buitenland groot zijn, werken Nederlandse zorginstellingen namelijk steeds meer samen.

Regionale verschillen zorg-ICT

Zo hebben patiënten binnen de Rivas Zorggroep één (elektronisch) dossier voor verschillende vormen van zorgverlening. In dit dossier staat alle informatie met betrekking tot o.a. ziekenhuiszorg, thuiszorg en revalidatiezorg. Hierdoor vervagen de barrières tussen eerstelijns en tweedelijns zorg en wordt het mogelijk om efficiënter zorg in te plannen. In verschillende Nederlandse regio’s is dit echter nog niet het geval doordat financiële stromen gescheiden zijn en er vaak sprake is van bedrijfspolitiek. Dit zou in de toekomst moeten veranderen om optimaal te kunnen profiteren van digitalisering in de zorg. De verwachting is, dat er uiteindelijk één persoonlijk gezondheidsdossier zal ontstaan waarin alle gegevens over de gezondheidszorg die een patiënt ontvangt worden bijgehouden.

Huisartsen toe aan modernisering ICT

Daarnaast is de verwachting dat Nederlandse huisartsen in de komende jaren te maken zullen krijgen met een digitaliseringsslag. Gedurende de jaren ’80 liepen zij namelijk voorop met het gebruik van computersystemen, maar daarna zijn deze systemen vaak niet meer gemoderniseerd. Om een grote stap voorwaarts te maken, dienen de huisartsen gezamenlijk ICT-oplossingen in te kopen, aldus experts op het gebied van zorg-ICT. Want alleen wanneer de schaal en de financiële middelen aanwezig zijn kan er volgens diezelfde experts écht vooruitgang worden geboekt.

Javelin ICT uw persoonlijke ICT-specialist

Bij Javelin ICT volgen wij de ICT-innovaties in de zorg op de voet. Wij vinden het bijzonder positief dat ICT-oplossingen gebruikt kunnen worden om de zorgkwaliteit te verhogen. Daarnaast zijn ook wij benieuwd hoe het persoonlijk gezondheidsdossier er in de toekomst uit zal komen te zien. Bent u zelf op zoek naar een innovatieve ICT-oplossing voor uw organisatie? Dan adviseren de experts van Javelin ICT u graag. Zij kunnen u onder andere ondersteunen op het gebied van ICT-beheer, ICT-infrastructuur en cloud computing. U kunt uw vraag voorleggen via ons online contactformulier of door te bellen naar 040- 850 3000.