Uit onderzoek van Fujitsu blijkt dat ongeveer een kwart van alle bedrijven te maken krijgt met mislukte ICT-projecten. Voor het onderzoek werden 1.625 topmanagers van over de hele wereld ondervraagd. De kosten die gemiddeld met een mislukt ICT-project gepaard gingen lagen op maar liefst 550.000 euro. Veel managers bevinden zich daardoor in een spagaat, ze weten dat ze moeten innoveren, maar vrezen de hoge kosten die gepaard gaan met mislukte projecten. Daardoor worden projecten soms onnodig lang uitgesteld.

Gebrek aan digitale vaardigheden staat verandering in de weg

Digitalisering staat bij veel bedrijven hoog op de agenda, toch geeft maar liefst twee derde van de ondervraagde managers aan dat zij projecten uitstellen omdat zij bang zijn voor hoge kosten die gepaard gaan met mislukking. Maar liefst 70 procent van de respondenten geeft daarnaast aan dat het niveau van de digitale vaardigheden binnen zijn of haar organisatie onvoldoende is om projecten tot een goed einde te brengen. 66 procent van de managers verwacht hierdoor in te zullen boeten aan concurrentiekracht en klanten te zullen verliezen aan concurrenten.

Digitale transformatie essentieel

De onderzoekers stellen dat bedrijven het zich niet meer kunnen veroorloven om achter te blijven. De (technologische) veranderingen volgen elkaar sneller dan ooit op en daarom is digitalisering onontbeerlijk. De ondervraagde topmanagers onderstrepen dit, maar liefst 86 procent geeft aan dat zij hun vermogen om te veranderen essentieel achten om de komende 5 jaar te overleven. Zij stellen bovendien dat de focus te vaak ligt op de technologie en dat daardoor onderliggende processen worden vergeten die nodig zijn voor succesvolle verandering.

Meer over digitalisering:

Succesvol digitaliseren met Javelin ICT

Is uw organisatie in staat om snel en succesvol in te spelen op veranderingen? De ICT-experts van Javelin ICT kunnen u ondersteunen bij de digitale transformatie van uw organisatie. Zij hebben niet alleen veel ervaring met de implementatie en het onderhoud van state of the art ICT-oplossingen, maar hebben bovendien ook oog voor de processen binnen uw organisatie die cruciaal zijn voor succesvolle verandering. Voor iedere ICT-oplossing die door Javelin ICT wordt gerealiseerd geldt dat het uitgangspunt is dat deze uw corebusiness optimaal moet ondersteunen. Alleen dan zijn wij tevreden.