Minister Bruins van Medische Zaken & Sport wil eind 2020 met een wetsvoorstel komen om elektronische gegevensuitwisseling in de zorgsector te verplichten. Dit geeft hij aan in een Kamerbrief naar aanleiding van de Nictiz/Nivel e-healthmonitor 2019. Data-uitwisseling, een goed werkend ICT-systeem en goede koppelingen tussen systemen zijn noodzakelijk voor goede digitale zorg. Helaas hebben we op dit moment nog te veel te kampen met falende ICT-systemen en het onvoldoende aanpassen van zorgprocessen, waardoor e-health niet snel genoeg gaat.

Voordelen elektronische gegevensuitwisseling

Door een slecht functionerende ICT-infrastructuur is het lastig om met e-health te (blijven) werken. Een vloeiende informatie-uitwisseling daarentegen, zal een zeer goede stimulans zijn voor e-health. Het doel is om eind 2020 met een wetsvoorstel te komen waarin het uitwisselen van elektronische gegevens verplicht wordt. Enkele voordelen van data-uitwisseling zijn dat patiënten maar één keer hun verhaal hoeven te delen ongeacht bij welke zorgverlener hij of zij patiënt is, de informatie niet meer via fax, papier of dvd gedeeld hoeft te worden, professionals in de zorg geen gegevens meer hoeven over te typen en dat fouten als gevolg van slechte informatie-uitwisseling worden voorkomen.

Enthousiasme e-health onder professionals groot

Uit de e-healthmonitor blijkt dat voornamelijk professionals in de zorg zeer enthousiast zijn over e-health. 61 procent van de medisch specialisten, 59 procent van de huisartsen en maar liefst 75 procent van de verpleegkundigen zijn enthousiast en zien dan ook veel voordelen aan het verplichten van elektronische gegevensuitwisseling. Het enthousiasme onder patiënten is helaas een stuk minder. Slechts een derde is enthousiast over het toepassen van e-health, terwijl een goede informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling ook een positief effect heeft voor de patiënt zelf.

Een goede ICT-infrastructuur met behulp van Javelin ICT

Javelin ICT is uw ICT-totaalpartner, ook actief in de zorgsector. Onze ICT-professionals kunnen u met hun kennis van- en ervaring met alle moderne ICT-oplossingen, goed adviseren met betrekking tot bijvoorbeeld de inrichting van uw ICT-infrastructuur. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier via onze website of telefonisch via 040-850 3000.