Een hoop organisaties plaatsen het innoveren van de ICT infrastructuur hoog op hun prioriteitenlijst. Ruime budgetten worden gereserveerd en mankracht wordt vrijgemaakt, maar daar is het natuurlijk nog niet mee gedaan.

Organisaties blijken het namelijk in de praktijk alsnog erg lastig te vinden om daadwerkelijk tot innovaties te komen op gebied van ICT, zo concludeerde adviesbureau Berenschot na het uitvoeren van haar ICT besturingsscan.

Besteding ICT budgetten niet optimaal

Van de ondervraagden gaf ongeveer 70% aan om apart budget te reserveren voor ICT innovatie. Deze budgetten blijken voldoende te zijn. Het probleem lijkt zich dan ook met name te bevinden in de onduidelijkheid over de mogelijke besteding van het beschikbare ICT budget. En dat is uiteraard zonde. Het reserveren van ICT budget is namelijk een goede eerste stap, maar daarmee is innovatie nog niet bereikt. Veel bedrijven schaffen bijvoorbeeld tablets aan, maar het gebruik blijft veelal beperkt tot het lezen en verzenden van e-mail. En natuurlijk privé aangelegenheden…

Om echt tot bedrijfsmatige verbeteringen te komen, die daadwerkelijk al innovatief bestempeld kunnen worden, moeten bedrijven veel meer hun ICT gaan inzetten op het raakvlak met de eigen business. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van maatwerk applicaties die primaire processen ten goede komen. Een samenwerking met een professionele ICT partner kan hierin een essentiële rol spelen.