Dat ontwikkelingen binnen de ICT een grote impact hebben op de samenleving valt niet te ontkennen. Eén van de laatste ontwikkelingen op dit gebied, is de zelfrijdende auto. Dit zijn autonome voertuigen die zonder tussenkomst van een bestuurder hun weg kunnen vinden naar een bestemming. Autofabrikanten, maar ook andere grote organisaties zoals Google, Apple en universiteiten, houden zich inmiddels bezig met de ontwikkeling van dergelijke auto’s. De verwachting is, dat de eerste zelfrijdende voertuigen na het jaar 2020 beschikbaar komen voor de consumentenmarkt.

Voordelen van de zelfrijdende auto

Een autonoom voertuig werkt op basis van een complex samenspel tussen sensoren, GPS-data en rekenmodellen. Samen zorgen deze componenten ervoor dat de zelfrijdende auto een compleet beeld heeft van alles wat er om de auto gebeurt, deze onderweg geen ongelukken veroorzaakt en zelfstandig zijn weg kan vinden naar zijn eindbestemming. De voordelen van deze innovatieve manier van vervoer zijn eindeloos. Zo worden de meeste ongelukken op de weg veroorzaakt door een menselijke fout, in potentie zou een autonoom voertuig dus veiliger moeten zijn dan een auto met bestuurder. Daarnaast hoeven zelfrijdende auto’s veel minder afstand te houden ten opzichte van hun voorganger, waardoor er meer auto’s op hetzelfde stuk weg passen. Het grootste voordeel voor de gebruiker is echter dat deze zich voortaan bezig kan houden met andere zaken dan autorijden. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld een film kijken, een boek lezen of gewoon doorwerken in de auto.

Barrières voor de zelfrijdende auto

De techniek voor zelfrijdende auto’s is al in een vergaand stadium van ontwikkeling. De grootste hordes die nog genomen moeten worden voordat de zelfrijdende auto de Nederlandse wegen kan veroveren zijn dan ook niet alleen technisch van aard. Zo moet er bijvoorbeeld overeenstemming worden bereikt met betrekking tot de aansprakelijkheid in het geval van een verkeersongeval. Normaal is immers de bestuurder verantwoordelijk, dus hoe wordt dit geregeld als er straks geen bestuurder meer is? Daarnaast is er in een groot aantal landen wetgeving van kracht, die stelt dat geautomatiseerd autorijden verboden is. Dus moet er bijvoorbeeld ook op Europees niveau overeenstemming bereikt worden over de status van de zelfrijdende auto. Tot slot moeten ook de keuzes die de auto zonder bestuurder elke rit zal moeten maken, goed overdacht worden. Hoe moet de auto immers beslissen tussen het uitwijken voor een overstekend kind, terwijl het alternatief een frontale botsing met een tegenligger is?

Javelin ICT: ICT-partner voor het MKB

Bij Javelin ICT zijn wij gek van alles wat met ICT te maken heeft. Daarom volgen wij óók de ontwikkelingen met betrekking tot zelfrijdende auto’s op de voet. U kunt er dan ook vanuit gaan dat wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied. Als ICT-partner voor het MKB verzorgen wij uiteenlopende diensten. Zo kunt u het totale ICT-beheer aan ons uitbesteden, kunnen wij alles op het gebied van ICT-infrastructuur voor u verzorgen en kunnen wij u helpen met een overstap naar de cloud. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 040- 850 3000 of contact opnemen via onze website.