De reorganisatie van de ICT infrastructuur van de Nederlandse politie blijft een lastig project voor minister Opstelten. Het ‘Bijgestelde Aanvalsplan Informatie Politie’ heeft tot doel om besparingen teweeg te brengen op het gebied van ICT beheer.

Op de lange termijn wordt ernaar gestreefd om niet enkel geld, maar ook manuren te besparen. Het doel betreft zelfs het schrappen van 800 ICT banen binnen de politie. Toch lijkt dit onhaalbaar, zelfs op lange termijn.

Systeemstabiliteit Politie aan verbetering toe

Er valt binnen de politie met name winst te behalen door een verbeterde systeemstabiliteit en het voorkomen van systeemuitval. Nu blijkt echter dat dit alles ongeveer €326 miljoen aan extra kosten teweeg zal brengen. Dit, terwijl de overheid deze zomer slechts €150 miljoen extra heeft weten te reserveren voor het project.

Voornamelijk de grotere behoefte aan fulltime ICT-ers binnen de Nederlandse politie is debet aan de geraamde kosten. Het schrappen van 800 ICT banen lijkt dus, zelfs met een meer efficiënte ICT infrastructuur, vrijwel onhaalbaar.