Dat ICT steeds meer door organisaties verweven is mag duidelijk zijn. De flexibiliteit van de ICT infrastructuur heeft niet alleen impact op het fungeren van de ICT-systemen zelf, ook heeft het zijn impact op de groeimogelijkheden dat het bedrijf heeft. Simpel gezegd kan een systeem dat gebrekkig is aan flexibiliteit de groei van een organisatie belemmeren, terwijl een goed ingericht systeem groei juist kan faciliteren. Dat concludeert ERP-software leverancier SAP na onderzoek bij ruim tweehonderd middelgrote bedrijven.

Om preciezer te zijn hebben risicomijdend gedrag, inflexibele ICT systemen en een hiërarchische bedrijfscultuur de grootste negatieve impact op de groeimogelijkheden van het Midden- en Kleinbedrijf. Vaak is het een combinatie van die factoren in de zin dat risicomijdend gedrag en een hiërarchische cultuur weinig geloven in innovatie en verandering en blijven hangen in niet-flexibele ICT systemen, waardoor groei uitblijft.

Ondersteund uw ICT-infrastructuur uw bedrijfsdoelen?

Belangrijkste boodschap voor bedrijven die willen blijven groeien is dus het in lijn brengen van de mogelijkheden die de ICT infrastructuur biedt voor het behalen van bedrijfsdoelstelling. Is deze balans er niet, is de kans dat er óf teveel wordt betaald voor de aanwezige ICT Systemen of, zoals in veel gevallen waar blijkt te zijn, flexibiliteit en groei beperkt worden door de systeemstructuur.

Bent u benieuwd naar mogelijkheden voor het efficiënter of flexibeler wegzetten van uw bedrijfssystemen? Wij denken graag mee over potentiële verbeter-mogelijkheden voor uw ICT-omgeving, dus neem gerust contact op.