Bij steeds meer bedrijven komt de focus te liggen op procesinnovaties, minder wordt er gekeken naar innoveren op het gebied van de ICT-infrastructuur. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Coleman Parkes Research. Maar liefst 70% van de respondenten geeft aan te geloven dat ontwikkelingen van het eigen bedrijf wordt tegengehouden doordat documenten niet vanaf iedere gewenste locatie bereikbaar zijn. Het goed faciliteren van informatiedeling tussen diverse systemen lijkt vaak de oplossing.

Met name het functioneren van diverse systemen als informatiesilo’s moet aangepakt worden, met informatiedeling en diverse cloud oplossingen kan veel winst behaald worden. Maar liefst 49% van de ondervraagde leidinggevenden geeft namelijk aan verlies van inkomsten te ervaren door inefficiënt delen van informatie. Ook het verlies van klanten (43%) en een gebrek aan klantinzicht (27%) zijn belangrijke problemen die bedrijven met een inefficiënte informatiehuishouding tegen het lijf lopen.

Verbeteren informatiedeling

Veel bedrijven lijken toekomst te zien in het mogelijk maken van informatiedeling ten alle tijden, op elke plek. Maar hoe bereik je dat op een winstgevende manier? Javelin ICT denkt graag mee over de inrichting van zowel hard- als software binnen uw organisatie om informatiedeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Neem gerust contact met ons op!