Uit het recent gepubliceerde rapport ‘De ICT’er bestaat niet’ blijkt dat er een mismatch is tussen het ICT-onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt. Terwijl er ruim 16.600 ICT’ers zonder baan zitten, blijft het lastig om bepaalde vacatures op ICT-gebied te vervullen. Dit komt omdat zowel het opleidingsniveau als de vaardigheden van afgestudeerde ICT’ers niet voldoen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat bedrijven ICT’ers uit het buitenland gaan halen, zullen opleidingen zich moeten gaan focussen op recente ontwikkelingen.

Veel vraag naar ICT’er op hbo-niveau

Vanuit de markt is er vooral veel vraag naar afgestudeerde ICT’ers op hbo-niveau. Waar 51% van de ICT’ers een hbo opleiding heeft genoten, ligt de vraag naar ICT’ers met dit opleidingsprofiel momenteel rond de 77%. Op mbo-niveau ligt dit anders, hier ligt het relatieve aanbod juist veel hoger dan de relatieve vraag. Ook op het gebied van competenties is er frictie op de arbeidsmarkt. Zo is er veel meer vraag naar ontwikkelaars en accountmanagers dan dat er studenten specifiek op deze gebieden afstuderen.

Cloud Computing, Software as a Service en Big Data

Volgens de in het onderzoek ondervraagde organisaties zijn vooral de technologische ontwikkelingen en de vraag vanuit de markt van invloed op de behoefte aan ICT-professionals. De verwachting is daarom dat er de komende jaren veel behoefte zal zijn aan ICT’ers met kennis van Werken in de Cloud, Big Data en het implementeren van software zoals Microsoft Office 365. Het is daarom belangrijk dat opleidingen aandacht gaan besteden aan deze ontwikkelingen. Wanneer ICT-opleidingen niet adequaat inspelen op de laatste ontwikkelingen is de verwachting dat bedrijven in het buitenland naar gekwalificeerd personeel gaan zoeken.

Javelin ICT: ICT partner op het hoogste niveau

Bij Javelin ICT herkennen wij ons in het beeld dat geschetst wordt in het hierboven beschreven onderzoek. Wel vinden wij dat er soms teveel wordt gevraagd van met name de pas afgestudeerde ICT’er. Daarom zijn wij naast ICT partner voor het MKB ook een door het ECABO erkend leerbedrijf. Hierdoor krijgen studenten de kans om tijdens een stageperiode bij Javelin ICT kennis en ervaring op te doen met betrekking tot de laatste ontwikkelingen op ICT-gebied. Benieuwd naar een leerplek of baan bij Javelin ICT? Kijk dan snel bij onze ICT vacatures. Benieuwd naar onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact op via onze website.