Het belang van een goede cybersecuritystrategie en het belang van betrouwbare technologie neemt steeds toe. Om die reden is de EU gestart met het opstellen van een herstelplan die de digitale transformatie van Europa zal gaan versterken. Er wordt momenteel volop aan dit plan, genaamd Shaping Europe’s Digital Future, gewerkt.

Collectieve weerbaarheid

Als onderdeel van het plan werd onlangs een nieuwe strategie voor cyberbeveiliging voorgesteld. Met deze strategie dient er globaal gekeken te worden hoe de weerbaarheid van Europa tegen cyberaanvallen kan worden vergroot. Dit betekent dat er richtlijnen komen voor een hoog maatschappelijk niveau van cyberbeveiliging. Denk hierbij aan regels omtrent het aanbieden van betrouwbare diensten en digitale tools voor alle EU-burgers en bedrijven.

NIS-richtlijn 2.0

Met de nieuwe maatregelen worden de huidige richtlijnen die informatietechnologie en computersystemen beveiligen (ook wel NIS-richtlijnen genoemd), toekomstgerichter en aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De NIS 2-richtlijnen omvatten meer sectoren en zijn bedoeld om zowel de huidige als toekomstige risico’s op online vlak mondiaal aan te pakken. Daarnaast is het doel van de richtlijnen om bij te dragen aan een betere samenwerking tussen de verschillende landen inzake cybercrisisbeheer.

Vervolg stappen

Het voorstel ligt op tafel en moet nu besproken worden in het Europees parlement. Indien het plan goedgekeurd wordt, krijgen de verschillende lidstaten anderhalf jaar de tijd om de nieuwe richtlijnen in te voeren. De bedoeling is om periodiek, om de 4 à 5 jaar, de NIS-richtlijnen onder de loep te nemen.

Uw partner in cybersecurity

Om collectieve weerbaarheid te creëren begint u bij uzelf. Het is dus belangrijk om als organisatie aandacht te besteden aan uw cyberveiligheid. Javelin ICT staat u graag bij in dit proces als betrouwbare ICT-partner. Wij nemen graag de tijd om al uw vragen omtrent cybersecurity te verduidelijken en een aangepast plan op te stellen die past bij uw organisatie. Zo bent u voorbereid op mogelijke aanvallen en komt u niet voor onverwachte situaties te staan. Neem vrijblijvend contact met ons op via het online contactformulier of via telefoonnummer 040 – 850 3000.