Brancheorganisatie Nederland ICT pleit ervoor om de Nederlandse beroepsbevolking op grote schaal bij te gaan scholen op het gebied van ICT. Dit is hard nodig, aangezien de ICT-sector de grootste krapte op de arbeidsmarkt kent van alle sectoren. Deze krapte op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door de bekende mismatch tussen vraag en aanbod, zo blijkt uit onderzoek van het UWV. Aangezien onze samenleving in rap tempo aan het digitaliseren is, kan de krapte binnen de ICT-sector in de toekomst nadelige gevolgen hebben voor onze economie.

ICT-banen buiten de ICT-sector

Bovendien zijn er ook steeds meer ICT’ers aan het werk buiten de ICT-sector. Doordat alle Nederlandse sectoren in rap tempo digitaliseren, is op dit moment al zo’n 75 procent van alle ICT’ers buiten de ICT-sector werkzaam. In de toekomst zal dit percentage alleen nog maar groeien. Op dit moment zijn al zo’n 1,5 miljoen Nederlandse werknemers afhankelijk van ICT voor het uitvoeren van de kerntaken die bij hun baan horen. De verwachting is dat dit aantal binnen enkele jaren zal groeien tot 1,9 miljoen.

ICT drijft productiviteit

Nieuwe technologieën als blockchain, Internet of Things (IoT) en artificial intelligence (AI) zullen de productiviteit binnen sectoren steeds verder verhogen. Maar om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie maximaal van deze technieken profiteert, is het wel belangrijk dat de benodigde kennis en vaardigheden aanwezig zijn om nieuwe technologie tot een succes te maken. Om- en bijscholing van de beroepsbevolking op het gebied van digitale vaardigheden zou daarom onderdeel uit moeten maken van de visie van het kabinet, aldus Nederland ICT.

Meer over digitalisering:

Vooruit kijken met Javelin ICT

Hoe staat het met digitalisering binnen uw onderneming? In hoeverre is uw bedrijfsvoering op dit moment afhankelijk van ICT en hoe zal dit in de toekomst zijn? Met Javelin ICT als uw ICT-partner bent u altijd adequaat ingespeeld op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ICT. U maakt dan van uw ICT onze kerntaak, zodat u zich optimaal op uw eigen kerntaken kunt blijven richten. Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.