Onderzoek door PwC naar financieel-economische fraude, wijst uit dat cybercrime samen met verduistering en consumentenbedrog de wereldwijde top-3 vormt op dit gebied. Het onderzoek vond plaats onder 7.200 respondenten uit 123 landen. In de laatste jaren is zogenaamde computercriminaliteit aan een opmars bezig en daarom is het belangrijk dat bedrijven zich hiervan bewust zijn en passende maatregelen nemen. Van de respondenten uit Nederland ziet ongeveer 46 procent cybercrime als een zeer grote bedreiging.

Wereldwijde verschillen

In Nederland zijn we ons meer bewust van de gevaren van cybercrime dan dat dit wereldwijd gemiddeld het geval is. Gemiddeld gezien gaf 26 procent van de respondenten wereldwijd namelijk aan dat zij cybercrime zien als de grootste bedreiging van de komende twee jaar. Toch lopen we in Nederland niet voorop als het om anti-fraude beleid gaat. In Nederlandse sectoren die niet door de overheid worden gereguleerd, is vaak een gebrek aan protocollen op het gebied van anti-fraude en integriteit. Waar deze zaken bij 75 procent van de bedrijven wereldwijd op de agenda staat is dit in Nederland bij 66 procent van de bedrijven het geval.

De rol van digitalisering bij cybercrime

Doordat onze samenleving inmiddels in vergaande mate is gedigitaliseerd, kunnen de gevolgen van cybercrime een grote impact hebben. Digitalisering biedt volgens de onderzoekers van PwC echter ook kansen om fraude te kunnen bestrijden. Door de digitalisering is er bijvoorbeeld enorm veel data beschikbaar die gemakkelijk geanalyseerd kan worden. Deze analyses kunnen ingezet worden om fraudegevallen op te sporen en om fraude te voorkomen.

Meer over cybercrime:

Veilige ICT-oplossingen van Javelin ICT

De specialisten van Javelin ICT realiseren op dagelijkse basis state of the art ICT-oplossingen. Hierbij staat veiligheid van de oplossingen centraal. Wij zorgen bovendien ook voor het onderhoud van de ICT-oplossingen, zodat deze ook in de toekomst optimaal beveiligd blijven. Benieuwd of uw ICT-infrastructuur klaar is voor de toekomst? Leg uw ICT-vraagstuk dan vrijblijvend aan ons voor. Javelin ICT is uw kennis in ICT.