Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een framework ontwikkeld waarmee de Nederlandse overheid succesvol beleid kan vormgeven met betrekking tot ICT-ontwikkelingen. Dit was hard nodig, aangezien de overheid vaak het verwijt krijgt dat het niet adequaat reageert op zaken als Internet of Things, de toepassing van robots en nieuwe diensten zoals Uber en Airbnb. Het model is opgebouwd rond de onzekerheid die de nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen en de kosten die bedrijven moeten maken om zich aan nieuw beleid aan te passen.

Leidinggevend blijven op ICT-gebied

Het CPB stelt dat Nederland op dit moment tot de wereldwijde voorhoede behoort als het gaat om ICT. Door adequaat te blijven reageren op ICT-ontwikkelingen kan de overheid ervoor zorgen dat in Nederland gevestigde bedrijven gemakkelijk met nieuwe ontwikkelingen om kunnen gaan en daardoor succesvol kunnen blijven ondernemen. ICT-beleid moet er daarnaast voor zorgen dat belangrijke publieke belangen niet onder druk komen te staan. Het CPB benoemt hier de aanwezigheid van voldoende concurrentie, cybersecurity, bescherming van persoonsgegevens, kwaliteit van informatie en het beschermen van bedrijven die de boot hebben gemist wat betreft de adoptie van nieuwe technologieën.

Onzekerheid en aanpassingskosten

In het model van het CPB worden een aantal mogelijke scenario’s omschreven en wordt geadviseerd hoe de overheid in deze scenario’s zou moeten reageren op de betreffende ontwikkelingen. Wanneer het onzeker is welke kant ICT-ontwikkelingen op zullen gaan, dan is neutraal overheidsbeleid gewenst, zodat bedrijven bijvoorbeeld kunnen experimenteren met nieuwe technologie. Wanneer de kosten die bedrijven moeten maken om zich aan te passen aan nieuw beleid echter hoog zijn, dan is het zaak dat de overheid snel duidelijkheid verschaft in de vorm van nieuw beleid. Op deze manier kan voorkomen worden dat beleidsaanpassingen later voor hoge kosten zorgen bij bedrijven. Ook is het mogelijk dat de overheid zelf experimenten opzet om zo de onzekerheid van nieuwe ontwikkelingen te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan tests met zelfrijdende auto’s.

Meer over overheid en ICT

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen met Javelin ICT

Wilt u als organisatie ook snel en adequaat kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT? Kies dan voor Javelin ICT als uw ICT-Partner. De ICT-experts van Javelin ICT houden zich bijvoorbeeld op dagelijkse basis bezig met de laatste trends op het gebied van systeembeheer, netwerkbeheer en cloud computing. Benieuwd hoe zij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Meer interessant ICT-nieuws lezen? Volg ons op Facebook!