Onlangs heeft Wipro Limited, een ICT-consulting bedrijf, onderzoek gedaan naar de mate van cybersecurity binnen organisaties. Zo houden steeds meer bedrijven zich bezig met digitalisering en is het van belang om de bijbehorende technologieën continu te blijven verbeteren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste organisaties prioriteit geven aan het beveiligen van de cloud. Wij vertellen u hier daarom graag meer over!

Algemene resultaten

Het betreffende onderzoek heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd. Ongeveer 15% van de ondervraagde bedrijven gaf bijvoorbeeld aan dat 10% van het IT-budget gebruikt wordt voor cybersecurity en ongeveer 25% voert beveiliging assessments uit voor de software die gebruikt wordt. Daarnaast sluit ruim 39% van de bedrijven een verzekering af tegen cybercrime en rapporteert 20% van de Chief Information Security Officer (CISO) direct aan de directeur van het bedrijf. In vergelijking met de afgelopen jaren zijn al deze percentages bovendien enorm gestegen.

Opvallende ontwikkelingen

Een opvallende ontwikkeling is, dat er in het afgelopen jaar ruim 146% meer gegevens werden gelekt tijdens een cyberaanval. Bij deze aanvallen werd er voornamelijk gezocht naar informatie die een hoge geldwaarde heeft. Het aantal digitale inbraken nam het afgelopen jaar echter af, zo is er op dit vlak een daling te zien van 25%. Ongeveer 40% van de inbreuken kwam door inloggegevens en wachtwoorden te combineren met persoonlijke, vrij makkelijk te achterhalen, informatie. De tweede ontwikkeling is gerelateerd aan de opkomst van crypto coins. Ruim 25% van de getroffen multinationals was namelijk doelwit van malware aanvallen door cryptominers.

Aanpassen van de strategie

Vanwege nieuwe dreigingen zijn veel organisaties hun cybersecuritystrategie gaan aanpassen. De beveiliging van de cloud heeft nu namelijk vaak topprioriteit. Ongeveer 28% van de ondervraagden ziet de cloud dan ook als het meest waardevolle doelwit voor criminelen. Daarnaast gaf ruim 33% van de ondervraagden aan dat zij hun beveiligingstactieken delen met andere bedrijven in de branche. Door informatie te delen verwachten zij beter te kunnen anticiperen op een aanval. Tot slot is 39% van de bedrijven inmiddels van plan om een verzekering voor cyberaanvallen af te sluiten, in 2017 was dit percentage nog maar 12%.

Beveiligen met Javelin ICT

Digitalisering is alsmaar belangrijker aan het worden binnen organisaties. Van belang is dat de technologieën up-to-date en zo goed mogelijk beveiligd zijn. Javelin ICT kan u op dit gebied ondersteunen. Neem voor meer informatie contact met ons op via het online contactformulier of telefonisch via 040 – 850 3000.