De Brabantse hightech-regio, beter bekend als Brainport, blijkt een sterke aantrekkingskracht te hebben op ICT-ers wereldwijd. Onderzoek van AcademicTransfer en de Intelligence Group toont dit aan. En dat is erg goed nieuws.

De verwachting is namelijk dat de regio, in tegenstelling tot andere gebieden in Nederland, veel minder te maken zal krijgen met een tekort aan ICT personeel door de toestroom van internationaal talent.

Steeds meer internationale ICT-ers in Brainport-regio

In 2012 namen het aantal buitenlandse ICT-ers dat werkzaam is in de Brainport regio Eindhoven toe met maar liefst 16%, terwijl het aantal vacatures in dezelfde periode met 18% af was genomen. Steeds meer blijken buitenlandse ICT experts een verhuizing naar de regio Eindhoven een goede stap in hun carrière te vinden; een ontwikkeling die het goede imago van de regio bevestigd.

Dit goede imago is één van de redenen dat Javelin ICT zich in Brainport heeft gevestigd. Als ICT partner is een verse toestroom aan talent en kennis rondom ICT-processen essentieel. Javelin ICT voelt zich om die reden enorm thuis op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven.