De ICT infrastructuur en sturing achter alarmnummer 112 was de afgelopen jaren van tijd tot tijd alles behalve afdoende. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Uit het onderzoek komt met name naar voren dat de samenwerking tussen de nationale politie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en telecomleverancier KPN niet altijd vlekkeloos is verlopen.

Onderzoek naar aanleiding van storingen

Het onderzoek werd, naar aanleiding van storingen van het alarmnummer in 2012, verricht in opdracht van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Met name een gebrek aan overzicht over de gehele keten blijkt uit het onderzoek een probleem te zijn geweest in die periode. Uit reactie van de minister en KPN is op te maken dat er stappen zijn genomen om herhaling van de problemen in de toekomst te voorkomen. Zo is er meer zekerheid en redundantie in de ICT infrastructuur aangebracht in de vorm van extra glasvezelverbindingen, beter serverbeheer en een update van de gebruikte software-licenties.

De hoop is dat met deze maatregelen een einde komt aan de storingen van het nationale alarmnummer in Nederland.