Onderzoek door YoungCapital onder 800 respondenten wijst uit dat WhatsApp steeds vaker wordt gebruikt om online te communiceren. Onder jongeren verdringt WhatsApp ondertussen zelfs e-mail. Zo blijkt dat van de ondervraagde jongeren er meer zijn die dagelijks WhatsApp gebruiken, dan dat er zijn die dagelijks een e-mail versturen. Dit zou de opmaat kunnen zijn naar een algehele verschuiving op het gebied van digitale communicatie. Waar social media al enige tijd is ingeburgerd, zou het nu weleens de beurt van WhatsApp kunnen zijn.

Digitale communicatie anno 2014

Het betreffende onderzoek is uitgevoerd onder 400 veertigplussers (‘ouderen’) en 400 dertigminners (‘jongeren’). Hieruit blijkt dat 77% van de jongeren dagelijks WhatsApp gebruikt om een bericht te versturen, terwijl slechts 44% dagelijks een e-mail uitstuurt. Ook op het werk vindt deze groep het heel normaal om nieuwe vormen van digitale media te gebruiken. Zo maakt meer dan de helft van de dertigminners gebruik van programma’s als WeTransfer en Dropbox om bestanden te delen met collega’s. De veertigplussers lopen in vergelijking met de dertigminners nog wat achter als het om het gebruik van deze ‘nieuwe’ digitale communicatiemiddelen.

Wat betekent deze verschuiving voor uw organisatie

Ook voor bedrijven en organisaties is deze trend een interessante ontwikkeling. Het is namelijk belangrijk dat de drempel om met uw bedrijf te communiceren zo laag mogelijk is. Slaat deze trend over van de privésfeer naar de zakelijke omgeving, dan is het belangrijk hier zo snel mogelijk op in te springen. Zo is het vandaag de dag al vanzelfsprekend dat bedrijven die opereren in een consumentenmarkt bereikbaar zijn via Facebook en Twitter. Immers, uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 37% van de ondervraagde dertigminners met een klacht of vraag via social media bij een bedrijf terecht wil kunnen.

Javelin ICT volgt de ICT trends voor u

De ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie volgen zich in snel tempo op. Het is daarom van belang om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de laatste ontwikkelingen. Immers, u wilt uw klanten als vanzelfsprekend op de best mogelijke manier te woord staan. Met Javelin ICT als uw ICT partner hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Wij volgen de ontwikkelingen namelijk voor u. Of het nu gaat over digitale communicatie zoals VoIP telefonie, of de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van netwerkbeheer: wij zijn er voor u.