Javelin ICT heeft informatiebeveiliging binnen de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd en is daarvoor ISO 27001:2013 gecertificeerd. Dit geeft onze relaties de zekerheid dat er op zeer verantwoorde wijze met hun data wordt omgegaan, volgens strikte richtlijnen.

Javelin ICT beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid waarin regels en procedures gedefinieerd zijn. Hiermee wordt uiting gegeven aan de beleidsregels om onze medewerkers concrete handvatten te geven om veilig met informatie van onze relaties en de interne organisatie om te gaan. Als uitgangspunt en leidraad voor het informatiebeveiligingsplan zijn de normelementen van ISO 27001 gevolgd.

In het informatiebeveiligingsbeleid worden standaarden vastgelegd die geborgd en toetsbaar zijn binnen de interne organisatie. Het vastleggen, implementeren en toetsen van deze standaarden heeft het verbeteren van de interne organisatie als hoofddoel. Het resultaat hiervan is dat Javelin ICT een nog betrouwbaardere partner kan zijn voor haar relaties. Jaarlijks wordt Javelin ICT extern ge-audit door een onafhankelijke auditor. Bij deze audit wordt gecontroleerd of Javelin ICT nog steeds voldoet aan de eisen die vanuit de certificeringen worden gesteld aan informatiebeveiliging.

Javelin ICT als uw ICT-partner?

Bij Javelin ICT hebben wij door de jaren heen een breed klantenbestand opgebouwd. Deze organisaties ondersteunen wij o.a. op het gebied van ICT-beheer, ICT-infrastructuur en/of cloud computing. Benieuwd wat Javelin ICT voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via onze website of bel ons op. De professionals van Javelin ICT denken graag mee hoe zij u en uw organisatie met behulp van ICT naar een hoger niveau kunnen brengen.