Netwerkbeheer is essentieel voor iedere organisatie die in meer of mindere mate afhankelijk is van ICT. Het nieuwe werken wint namelijk aan populariteit en verschillende vestigingen werken steeds vaker op één netwerk. Daarnaast zorgt de opkomst van Bring Your Own Device (BYOD) en Internet of Things (IoT) ervoor dat er nieuwe eisen aan netwerken en de bijbehorende de ICT-infrastructuur worden gesteld. Als uw ICT partner op het gebied van netwerkbeheer garandeert Javelin ICT dat uw netwerk continu voldoet aan uw eisen en hier ook in de toekomst aan blijft voldoen.

Grenzeloos netwerkbeheer op lokaal niveau

De kwaliteit van uw netwerk bepaalt voor een groot deel hoe software en data-uitwisseling binnen uw organisatie functioneert. Goed netwerkbeheer zorgt er namelijk voor dat uw netwerk snel en feilloos werkt en is daarmee de smeerolie van een goed functionerende organisatie. Een goed onderhouden netwerk voorkomt immers de frustraties die gepaard gaan met downtime en traagheid. Als het op netwerkbeheer aankomt, denken de ICT-professionals van Javelin ICT graag proactief met u mee, zodat uw netwerk aan de eisen blijft voldoen die uw organisatie eraan stelt. Doormiddel van samenwerkingsverbanden met nationaal én internationaal toonaangevende bedrijven op het gebied van ICT, kan Javelin ICT u op lokaal niveau een totaaloplossing bieden. Wij richten ons daarbij voornamelijk op het uit handen nemen van netwerkbeheer voor het MKB in de kerngebieden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch.

Veilig netwerkbeheer waar u op kunt bouwen

Wanneer u wilt dat u en uw medewerkers vanaf elke locatie bij uw gegevens kunnen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat onbevoegden ook op uw netwerk kunnen komen. Door virtualisatie, centralisatie en een steeds grotere vraag naar redundantie (uit veiligheids- en continuïteitsoogpunt meer dan strikt noodzakelijk) van bijvoorbeeld internetverbindingen veranderen ook de eisen die aan beveiliging gesteld worden.

Javelin ICT heeft uitgebreide kennis op het gebied van ICT automatisering en de bijbehorende security. Wij zorgen er met behulp van deze kennis voor, dat uw firewall op de meest efficiënte wijze wordt geïnstalleerd. Maar ook na de installatie van uw firewall blijven we u van dienst, we monitoren namelijk de activiteit op uw netwerk voor u en reageren actief op security alerts. Vanzelfsprekend voorziet Javelin ICT uw firewall ook steeds van de meest recente updates en patches. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw netwerk maximaal beveiligd is.

Meerdere locaties op één netwerk via VPN

Met een Virtual Private Netwerk (VPN) is het mogelijk om verschillende vestigingen binnen één organisatie veilig met elkaar te verbinden. Bij een VPN verbinding wordt er als het ware een ‘tunnel’ opgebouwd tussen de betreffende locaties. Ook wordt de te versturen data versleuteld. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die via een VPN verbinding worden uitgewisseld niet toegankelijk zijn voor andere internetgebruikers. Een VPN verbinding is daarmee een goede oplossing wanneer u gegevens (bijvoorbeeld uit een database) toegankelijk wilt maken vanaf verschillende locaties.

Internetverbindingen

Javelin ICT kan binnen uw ICT-infrastructuur alle gewenste internetverbindingen voor u verzorgen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden met betrekking tot een primaire internetverbinding, een aparte verbinding voor VoIP telefonie of een backup voorziening die gebruikt kan worden als uw primaire verbinding niet werkt. Vanzelfsprekend denk wij hierbij mee over de meest geschikte oplossing voor uw bedrijf. Heeft u uw keuze gemaakt, dan kunnen wij het volledige vervolgtraject voor u verzorgen. Hiervoor werken we samen met leveranciers van ADSL en glasvezeltechnologie zoals KPN, BBned, ClaraNet, Onsbrabantnet en Ons Net Eindhoven.

Netwerkbeheer voor een vast maandbedrag

Dag en nacht controle van uw netwerk tegen een vast bedrag per maand, dus geen verassingen achteraf, dat kan Javelin ICT u bieden. Netwerkbeheer werkt het best wanneer er proactief opgetreden kan worden. Het monitoren van uw netwerk maakt dat mogelijk. Alle belangrijke processen binnen uw netwerk worden bewaakt. Is er sprake van een afwijking, dan wordt er automatisch actie ondernomen. Op die manier worden storingen vaak opgelost voordat de gebruiker het merkt. Natuurlijk informeren wij u regelmatig over de stand van zaken binnen uw netwerk en mag u van ons verwachten dat wij u adviseren aangaande de kwaliteit van uw netwerk en aanverwante zaken.