Eigenlijk stelt u niet veel eisen aan ICT: Het moet werken, punt. Javelin ICT snapt dat. Wat voor u bijzaak is en bijzaak moet blijven, is voor ons core-business. Daarom kunt u met al uw Informatie- en Communicatietechnologievragen bij ons terecht. Wij zullen u in heldere taal informeren over de mogelijkheden. Op die manier kunt u een weloverwogen keuze maken.

Één aanspreekpunt voor uw ICT leveranciersmanagement

Zaken als netwerkbeheer, systeembeheer, ICT infrastructuur en VoIP telefonie komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Wanneer er op een van die gebieden iets verandert is het logisch dat dit invloed op andere functies kan hebben. Afstemming is dus noodzakelijk. Dit kost tijd. Zeker wanneer u zich niet dagelijks met ICT beheer bezighoudt. Javelin ICT beschikt als ICT partner op het gebied van kantoorautomatisering over de kennis en het netwerk om de ICT infrastructuur binnen uw organisatie te laten werken.

Ook neemt het aanbod van in-house ICT diensten bij Javelin ICT nog steeds toe. Daarnaast werkt Javelin ICT samen met gerenommeerde partners. Dagelijks hebben wij contact met datacenters, internetproviders, hardwareleveranciers enzovoort. Daarbij beperken wij ons niet tot slechts één leverancier per sector. Op die manier kunnen wij u altijd een dienst bieden die het beste bij uw organisatie past. Om die reden steekt Javelin ICT ook binnen haar eigen organisatie veel energie in leveranciersmanagement.

Leveranciersmanagement door Javelin ICT

Wij maken samen met u een planning op het gebied van de ICT vraag binnen uw organisatie. Wij luisteren niet alleen naar uw wensen maar zullen u ook adviseren en nieuwe mogelijkheden aandragen. Het doel is om tot een realistisch plan van aanpak te komen waarbij Javelin ICT een verlengstuk van uw eigen organisatie wordt. Specifiek gericht op alle ICT gerelateerde zaken. Op die manier kunt u veel tijd besparen en kunnen wij u garanderen dat u een ICT infrastructuur krijgt die optimaal werkt.

Zo wordt onze kennis van ICT, uw kennis in ICT.