Algemene voorwaarden

Javelin hanteert de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing.
Het document met de Algemene Voorwaarden is in PDF formaat. Dit is het meest voorkomende bestandsformaat voor op te vragen documenten op internet.

Op diverse producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover wordt u door ons, indien van toepassing, van op de hoogte gebracht.