Javelin hanteert de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT versie 2014, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 30174840
Het document met de Algemene Voorwaarden is in PDF formaat. Dit is het meest voorkomende bestandsformaat voor op te vragen documenten op internet.

Op diverse producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover wordt u door ons, indien van toepassing, van op de hoogte gebracht.