Om ervoor te zorgen dat Nederland dé digitale koploper binnen Europa wordt, heeft het kabinet een digitaliseringsstrategie opgesteld die Nederland moet helpen om snel en adequaat in te spelen op het hoge tempo van digitalisering. Deze strategie bestaat uit 24 ambities zoals bijvoorbeeld …

Lees meer »

Vanaf 2019 gaat het ICT-onderwijs op mbo’s drastisch veranderen. De onderwijsinstellingen gaan het advies van het bedrijfsleven opvolgen en meer nadruk leggen op cybersecurity. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat dit hard nodig is. Uit antwoorden van 1.000 ondervraagde mbo-studenten …

Lees meer »