Het is droevig gesteld met de ICT-beveiliging van ministeries en overheidsinstellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer. Alleen bij het ministerie van Algemene Zaken en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden geen …

Lees meer »

Brancheorganisatie Nederland ICT pleit ervoor om de Nederlandse beroepsbevolking op grote schaal bij te gaan scholen op het gebied van ICT. Dit is hard nodig, aangezien de ICT-sector de grootste krapte op de arbeidsmarkt kent van alle sectoren. Deze krapte op de arbeidsmarkt wordt …

Lees meer »